Điều khoản sử dụng

1. Các điều khoản sử dụng của Mogivi

Bằng việc tải xuống và cài đặt hoặc sử dụng ứng dụng cũng như trang web Mogivi. Bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận với các điều khoản sử dụng của ứng dụng. Những điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận giữa người dùng và Mogivi, áp dụng cho việc truy cập và sử dụng ứng dụng Mogivi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Mogivi, xin vui lòng dừng việc truy cập trang web này hoặc xóa bỏ các ứng dụng của Mogivi. 

2. Quyền truy cập

Để truy cập và sử dụng dịch vụ của Mogivi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận tài liệu, thông tin. Các thông tin bạn cung cấp cho Mogivi phải chính xác và đầy đủ. 

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn được phép sử dụng các dịch vụ của công ty cho mục đích cá nhân. Nhưng không được quyền sao chép, chuyển giao, tái xuất bản nội dung tài liệu có sẵn trên Website của Mogivi. 

4. Quyền thương hiệu Mogivi

Bạn không được sử dụng thương hiệu Mogivi mà chưa có sự cho phép bằng văn bản của công ty. 

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn không được sử dụng các dịch vụ của Mogivi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật. Đồng thời thông tin mật khẩu và tên tài khoản người dùng, bạn phải có nghĩa vụ bảo mật, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hay tổ chức nào khác. 

6. Đóng góp của thành viên Mogivi

Bạn phải đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Mogivi. Mogivi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của người đóng góp.

7. Tiêu chuẩn nội dung đóng góp

Bạn có thể gửi về những ý kiến, phản hồi, đánh giá, bình luận, hình ảnh hoặc những nội dung khác đến Mogivi và trang web này. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, không vi phạm những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Nội quy cộng đồng hoặc quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho thông tin mà bạn cung cấp. 

Theo đó, Mogivi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc công ty không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Mogivi.

8. Vi phạm bản quyền

Mogivi coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên website vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Mogivi bằng cách gửi thông báo cho Mogivi qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Đồng thời, người dùng không được phép gỡ bỏ, thay đổi hay làm sai lệch nội dung các thông tin liên quan đến bản quyền, thương hiệu, bí quyết kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên website này. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Mogivi là xâm phạm quyền của Mogivi. Mogivi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

9. Dựa vào thông tin cung cấp

Chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin đều có tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

10. Từ chối các bảo đảm

Website này có thể bao gồm liên kết tới website của bên thứ ba. Bạn nên đánh giá những điều khoản áp dụng và chính sách bảo mật của website bên thứ ba trước khi sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào với trang web đó. Mogivi không chịu trách nhiệm và và không xác nhận bất kỳ tính năng, nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác có sẵn từ website của bên thứ ba.

Mogivi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Nếu việc bạn sử dụng trang web, nội dung dẫn đến thiệt hại thiết bị hoặc dữ liệu thì Mogivi không thịu trách nhiệm về các khoản đó.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Người truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu phải tuân theo những nội dung sử dụng Website. Mogivi yêu cầu nghiêm túc rằng người truy cập không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, vi phạm đạo đức trong việc sử dụng Website và cơ sở dữ liệu. Mọi hành vi gây thiệt hại cho Website hay cho Mogivi, người thực hiện phải hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Mogivi không chịu trách nhiệm Pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link kết nối đến trang web của Mogivi.

Trong bất cứ trường hợp nào, Mogivi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Mogivi.

12. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Mogivi có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

ai tour icon

Mới! MOGIVERSE cập nhật icon Gold cho không gian đã có bản cải tạo thiết kế.

Vui lòng nhấn vào chế độ VR Tour - Chọn AI Design để trải nghiệm không gian nội thất đã cải tạo

ai tour icon