investor-logo

Keppel Land

Keppel Land

Thành lập:1992
Website:https://www.keppelland.com/vn/vi

Nhận tin tức mới nhất, tình hình giao dịch, biến động giá cả của các dự án thuộc Keppel Land,
gặp ngay chuyên viên tư vấn Mogivi để giải đáp mọi thắc mắc.

Chủ đầu tư nổi bật