• AI design theo mã căn hộ/ dự án
    AI design theo mã căn hộ/ dự án
  • AI design theo sơ đồ mặt bằng
    AI design theo sơ đồ mặt bằng

Bước 1: Chọn chi tiết Căn Hộ/ Dự Án

Chọn dự án
Block
Chọn căn hộ

Chọn sơ đồ mặt bằng (không bắt buộc):

Việc chọn những sơ đồ mặt bằng (floor plan) đúng với căn hộ của bạn giúp bản thiết kế sát với thực tế hơn.

floor plan

Sơ đồ mặt bằng phù hợp với căn hộ của bạn

Bước 2: Chọn phong cách (không bắt buộc)

Chưa có dữ liệu phong cách phù hợp

Dự án đã có thiết kế

ai tour icon

Mới! MOGIVERSE cập nhật icon Gold cho không gian đã có bản cải tạo thiết kế.

Vui lòng nhấn vào chế độ VR Tour - Chọn AI Design để trải nghiệm không gian nội thất đã cải tạo

ai tour icon