investor-logo

Công ty Cổ phần Him Lam

Công ty Cổ phần Him Lam

Thành lập:1994
Website:https://himlam.com/

Nhận tin tức mới nhất, tình hình giao dịch, biến động giá cả của các dự án thuộc Công ty Cổ phần Him Lam,
gặp ngay chuyên viên tư vấn Mogivi để giải đáp mọi thắc mắc.

Chủ đầu tư nổi bật

ai tour icon

Mới! MOGIVERSE cập nhật icon Gold cho không gian đã có bản cải tạo thiết kế.

Vui lòng nhấn vào chế độ VR Tour - Chọn AI Design để trải nghiệm không gian nội thất đã cải tạo

ai tour icon